Fhano ho da nnyi we?
Muyeni;
Muyeni, mhh.
Na mu bikelani we?
Manyimba;
Manyimba, mhh.
Anga no a vheafhi we?
Patala;
Patala, mhh.
Fhaululani ri vhone;
Thi swiki;
Thi swiki, mhh.
Vhidzani Mutilikwe;
O lamba;
O lamba, mhh.
O lamba nga lifhio?
Nga lelo;
Nga lelo, mhh.
Nga lelo la kutini?
La kuti;
La kuti, mhh.
La kuti malembeni;
A ngwedi;
A ngwedi, mhh.
Lidzani kurumbu ni tundundu;
Tundundu, mhh.
Lidzani kugoma ni pambamba;
Pambamba, mhh.