Version 1

Lili, nwananwananga;
Lili, nwananwananga vhasa mulilo.
Lili, vhasa mulilo;
Lili, vhasa mulilo khotsi vha a vhuya.
Lili, khotsi vha a vhuya;
Lili, khotsi vha a vhuya vha vhuya na nnyi?
Lili, vha vhuya na nnyi?
Lili, vha vhuya na nnyi, vha vhuya na Donga.
Lili, vha vhuya na Donga;
Lili, vha vhuya na Donga, Donga u todani?
Lili, Donga u todani?
Lili, Donga u todani, ndi toda tshinoni.
Lili, ndi toda tshinoni;
Lili, ndi toda tshinoni tshi sa li mavhele.
Lili, tshi sa li mavhele;
Lili, tshi sa li mavhele, tshi la ndovhodzhane.
Lili, tshi la ndovhodzhane;
Lili, tshi la ndovhodzhene ndovhodzhalutanga.
Lili, ndovhodzhalutanga.
Lili, ndovhodzhalutanga seli a hu welwi;
Lili, seli a hu welwi;
Lili, seli a hu welwi huna mupfa wa mutunu.
Lili, mupfa wa mutunu;
Lili, mupfa wa mutunu wa Khotsimunene.
Lili, wa Khotsimunene;
Lili, wa Khotsimunene, wa khotsi matshelo.
Lili, wa khotsi matshelo;
Lili, wa khotsi matshelo, vhasidzana vho bva.
Lili, vhasidzana vho bva;
Lili, vhasidzana vho bva vho ya khunini.
Lili, vho ya khunini;
Lili, vho ya khunini thavhani ya Thengwe.
Lili, thavhani ya Thengwe;
Lili, thavhani ya Thengwe ha Vhatavhatsindi.

Version 2

Lili, nwananwananga;
Lili, nwananwananga vhasa mulilo.
Lili, vhasa mulilo;
Lili, vhasa mulilo khotsi vha a vhuya.
Lili, khotsi vha a vhuya;
Lili, khotsi vha a vhuya vha vhuya na nnyi?
Lili, vha vhuya na nnyi vha vhuya na Donga.
Lili, vha vhuya na Donga, Donga u todani?
Lili, Donga u todani?
Lili, Donga u todani, ndi toda vhasidzana.
Lili, ndi toda vhasidzana;
Lili, ndi toda vhasidzana, vhasidzana vho bva.
Lili, vhasidzana vho bva;
Lili, vhasidzana vho bva vho ya khunini.
Lili, vho ya khunini;
Lili, vho ya khunini thavhani ya Thengwe.
Lili, thavhani ya Thengwe;
Lili, thavhani ya Thengwe, Thengwe a hu welwi.
Lili, Thengwe a hu welwi;
Lili, Thengwe a hu welwi huna dzhimba fulu.
Lili, huna dzhimba fulu;
Lili, huna dzhimba fulu lo nyiwa nga nnyi?
Lili, lo nyiwa nga nnyi?
Lili, lo nyiwa nga nnyi, nga Khotsimunene.
Lili, nga Khotsimunene;
Lili, nga Khotsimunene a no dzula seli.
Lili, a no dzula seli;
Lili, ano dzula seli, seli ha Luvuvhu.
Lili, seli ha Luvuvhu;
Lili, seli ha Luvuvhu a hu tsha welwa.
Lili, a hu tsha welwa;
Lili, a hu tsha welwa huna mubvana.
Lili, huna mubvana;
Lili, huna mubvana wa madamu mahulu.

Version 3

Lili, nwananwananga;
Lili, nwananwananga vhasa mulilo.
Lili, vhasa mulilo;
Lili, vhasa mulilo khotsi vha a vhuya.
Lili, khotsi vha a vhuya;
Lili, khotsi vha a vhuya vha vhuya na nnyi?
Lili, vha vhuya na nnyi?
Lili, vha vhuya na nnyi, vha vhuya na Donga.
Lili, vha vhuya na Donga;
Lili, vha vhuya na Donga, Donga u todani?
Lili, Donga u todani?
Lili, Donga u todani, ndi toda mupfa wa mutunu.
Lili, mupfa wa mutunu;
Lili, mupfa wa mutunu a u vayi vhathu.
Lili, a u vayi vhathu;
Lili, a u vayi vhathu, u vaya vho faho.
Lili, u vaya vho faho;
Lili, u vaya vho faho vha mato mahulu.
Lili, vha mato mahulu;
Lili, vha mato mahulu tselo dzi madini.
Lili, tselo dzi madini;
Lili, tselo dzi madini, dze thungwi thungwi.
Lili, dze thungwi thungwi;
Lili, dze thungwi thungwi dze kapa seli.
Lili, dze kapa seli.
Lili, dze kapa seli, seli a hu welwi.
Lili, seli a hu welwi;
Lili, seli a hu welwi huna mupfa wa mutunu.
Lili, mupfa wa mutunu;
Lili, mupfa wa mutunu wa Khotsimunene.
Lili, wa Khotsimunene;
Lili, wa Khotsimunene, wa khotsi matshelo.
Lili, wa khotsi matshelo;
Lili, wa khotsi matshelo, vhasidzana vho bva.
Lili, vhasidzana vho bva;
Lili, vhasidzana vho bva vho ya khunini.
Lili, vho ya khunini;
Lili, vho ya khunini thavhani ya Thengwe.
Lili, thavhani ya Thengwe;
Lili, thavhani ya Thengwe ha Vhatavhatsindi.